Pomoc społeczna
 
  

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji, nie radzisz sobie z problemami dnia codziennego zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych. Pracownicy socjalni doradzą co zrobić, aby Twoja sytuacja uległa poprawie, a także udzielą dokładnych informacji dotyczących świadczeń pomocy społecznej, zasad ich przyznawania oraz wysokości.

Do ośrodka pomocy społecznej możesz zgłosić się osobiście lub pisemnie na adres: 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych
Wadowice Górne 116
39-308 Wadowice Górne
A także telefonicznie:
Tel. (0-14) 666 96 92
Tel/ fax (0-14) 682 62 04
e-mail: gops@wadowicegorne.plCopyright  © 2009 by GOPS Wadowice Górne