OGŁOSZENIE INFOMRACYJNO-PROMUJĄCE

 PROJEKT „WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W PNIU”

Stowarzyszenie „Nasza Gmina” w związku z realizacją projektu pod nazwą „Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pniu” realizowanego w ramach Priorytetu nr FEPK.07 „Kapitał ludzki gotowy do zmian” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus ogłasza, iż w dniu 24 kwietnia 2024r. (tj. środa) w Biurze Projektu pod adresem Pień 41 (budynek Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pniu) o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie informacyjno-promujące na temat projektu Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pniu.  Na spotkaniu będzie można uzyskać wszystkie informacje na temat realizacji projektu, rekrutacji, organizacji i działalności Warsztatów. Wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu.

 

LINK DO STRONY INTERNETOWEJ PROJEKTU

LINK DO FACEBOOKA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W PNIU