Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
39-308 Wadowice Górne 116
tel. 14 699 59 56
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zadania GKRPA

Do głównych zadań realizowanych przez Komisję należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności:

 • zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu: obsługa punktu konsultacyjnego, dostarczanie informacji o prowadzeniu profesjonalnej terapii, motywowanie do leczenia odwykowego,
 • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, przyjmowanie wniosków o podjęcie czynności zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, kierowanie osób na badania do biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 • nadzór nad ograniczeniem dostępności alkoholu, między innymi opiniowanie wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Do zadań GKRPA należy również przygotowywanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jego koordynacja oraz czuwanie nad jego realizacją. Do końca marca każdego roku GKRPA przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji w/w programu.

 

Pliki do pobrania

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2022-2023
 3. Procedura zobowiazania do leczenia odwykowego
 4. Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 5. Wniosek na realizację zadania GKRPA
 6. Wniosek o podjecie leczenia
 7. Zarządzenia dotyczące kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych
 8. Alkohol i koronawirus

 

Informacja o Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Przecławiu

W Przecławiu od przeszło 4 lat funkcjonuje Poradnia Leczenia Uzależnień dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. Zajmuje się leczeniem: uzależnień od środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki) oraz uzależnień behawioralnych (hazard, internet, gry, zaburzenia odżywiania). Swoją ofertę kierują także do osób „współuzależnionych” i tzw. „DDA”.  Prowadzą psychoterapię w formie indywidualnej, małżeńskiej, rodzinnej i grupowej. Pracująca kadra to bardzo dobrze wykształceni i doświadczeni specjaliści psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, terapeuci ds. przemocy w rodzinie, psychoterapeuci, psychologowie, terapeuci dziecięcy i lekarze psychiatrzy. Usługi Poradni są bezpłatne, w ramach kontraktu z NFZ oraz środków własnych Fundacji. Jest to jedyna Poradnia w regionie, a jedna z 8 na terenie całego kraju, która pracuje systemowo, z całymi rodzinami, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci.

Dane kontaktowe:
Fundacja Instytut Profilaktyki Innowacji i Rozwoju
39-320 Przecław, ul. Kilińskiego 29
Tel. 17 583 63 41, kom. 885 422 244

 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych istnieje możliwość wykonania badania stanu trzeźwości za pomocą alkomatu.