Deprecated: Function split() is deprecated in /home/netmedia1/ftp/gops/s/includes/basic_functions.inc.php on line 10

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/netmedia1/ftp/gops/s/includes/basic_functions.inc.php on line 10

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/netmedia1/ftp/gops/s/includes/basic_functions.inc.php on line 10

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/netmedia1/ftp/gops/s/includes/basic_functions.inc.php on line 10

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/netmedia1/ftp/gops/s/includes/basic_functions.inc.php on line 15
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych- Akty prawne
 

 
 Pomoc społeczna
 
 
 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
 2. ZARZĄDZENIE Nr 254/2006 Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 02 maja 2006r.
  w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych.
 3. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Wadowicach Górnych
 4. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
  GMINY WADOWICE GÓRNE na lata 2008 - 2015
 5. UCHWAŁA Nr XXVI/132/2009 Rady Gminy w Wadowicach Górnych
  W sprawie przyjęcia – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Gminy Wadowice Górne na lata 2008 - 2015
 6. UCHWAŁA NR XXVI/134/2009 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH
  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
  opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego
  lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
 7. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
 8. Ustawa o Karcie Dużej Rodziny
  (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
 9. Ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
  (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
 10. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
  (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
 11. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
 12. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
 13. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
 14. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
  (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
 15. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
 16. Ustawa o świadczeniach rodzinnych
  (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
 17. Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
  (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
 18. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
 19. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
 Copyright  © 2009 by GOPS Wadowice Górne