Na konkurs plastyczny wpłynęły 24 prace konkursowe z 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Wadowice Górne tj.:
- Szkoła Podstawowa w Izbiskach – 5 prac
- Szkoła Podstawowa w Jamach – 4 prace
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wadowicach Górnych – 7 prace
- Szkoła Podstawowa w Wampierzowie – 8 prac

Powołane Jury:
1. Joanna Indyk – pedagog szkolny, przedstawiciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wadowicach Górnych
2. Elżbieta Wnuk – przedstawiciel Stowarzyszenia „Feniks”
3. Krzysztof Kogut – Kierownik Posterunku Policji w Wadowicach Górnych
4. Agnieszka Chmielowiec – kurator specjalista, kierownik II ZKSS Sądu Rejonowego w Mielcu
5. Ewa Lelakowska – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych, przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wadowicach Górnych
6. Angelika Madej – pomoc administracyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych

Celem konkursu było:
- zmotywowanie do refleksji dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zwiększenie reagowania na stosowanie przemocy,
- pogłębianie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy,
- kształtowanie wśród młodzieży empatii i szacunku wobec drugiego człowieka,
- podnoszenie świadomości i wrażliwości młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających ze stosowania i doświadczania przemocy w rodzinie,
- kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej, a także indywidualnych zdolności uczestników konkursu.


Zadaniem Jury konkursowej było:
- ocena dostarczonych prac
- opracowanie werdyktu końcowego

W wyborze prac komisja konkursowa przyjęła następujące kryteria: samodzielne wykonanie, zgodność z tematyką konkursu i estetyka wykonania  oraz pomysłowość.

Jury dokonało analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.

Decyzją komisji konkursowej przyznano:

I miejsce – Julita Krawiec, kl. IV B, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wadowicach Górnych
II miejsce – Klaudia Krawiec – kl. IV, Szkoła Podstawowa w Wampierzowie
III miejsce – Amelia Nagaś, kl. IV A, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wadowicach Górnych

Wyróżnienia:

1. Oliwier Bobek, kl. V, Szkoła Podstawowa w Jamach
2. Patryk Czech, kl. V, Szkoła Podstawowa w Wampierzowie
3. Magdalena Guła, kl. IV, Szkoła Podstawowa w Izbiskach

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział!