WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH - PDF DO POBRANIA

 

 

Wójt Gminy Wadowice Górne informuje, że Gmina Wadowice Górne przystąpiła do programu rządowego w zakresie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Mieszkańcy zainteresowani zakupem węgla mogą składać wnioski o zakup paliwa stałego na piśmie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych, budynek Urzędu Gminy, pokój nr 30 w godz. 7.30-15.30 w terminie od 8 do 18 listopada 2022 r. lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Druki wniosków można pobrać w budynku Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Wadowice Górne i GOPS (link do pobrania wniosku w załączeniu). W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Gmina nie ma wpływu na jakość węgla w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia z tytułu jego użytkowania. Ponadto informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych koszty transportu węgla ze składu do gospodarstwa domowego ponosi Mieszkaniec.


Dodatkowo należy zaznaczyć, że w pierwszej transzy tj. do 31 grudnia 2022 r. można na zasadach preferencyjnych zakupić 1,5 tony opału.
W kolejnej transzy w roku 2023 na podstawie nowego wniosku na podobnych zasadach będzie można nabyć kolejne 1,5 tony węgla.   
                                    
W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt pod nr 14 666 95 63.